3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716
3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716

$109,500

3425 N Kelvin Boulevard #1, Tucson, AZ, 85716

ACTIVE